Huisregels

Tandartsenpraktijk Rijnvis, opgericht in 2013, telt vandaag de dag 6 tandartsen, 4 mondhygiënisten, 8 preventieassistenten en 4 tandartsassistenten. Zij hebben de beschikking over 6 behandelkamers Deze behandelkamers zijn uitgerust met moderne apparatuur en er wordt gewerkt volgens dito behandelmethoden. Patiëntvriendelijkheid staat bij ons centraal.

Wat moet u bij u hebben?

Zorg dat u bij ieder bezoek aan onze praktijk een identiteitsbewijs en het inschrijvingsbewijs van uw zorgverzekeraar bij u hebt.

Opstellen behandelplan

Het opstellen van een individueel behandelplan vergt de nodige tijd en aandacht. Dat kan niet zomaar tijdens een normaal consult. U moet hiervoor een aparte afspraak maken.

Spoedgevallen

Wij streven ernaar spoedgevallen dezelfde dag nog te behandelen. Onder spoedgevallen verstaan we met name ernstige nabloedingen of pijnklachten na een behandeling. Problemen als een verloren vulling, hoe lastig ook, gelden wat ons betreft niet als spoedgeval.

Melding wijzigingen

Verhuisd of van zorgverzekeraar veranderd? Breng ons zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Melding gezondheid en medicijnen

Wij verzoeken u dringend ons direct op de hoogte te brengen als u lijdt aan gevaarlijke besmettelijke ziektes als HIV/AIDS, hepatitis A, B en C en tuberculose. Ook als recente veranderingen zijn geweest in uw gezondheidstoestand, als u een operatie hebt ondergaan en als u bloedverdunners of andere speciale medicijnen gebruikt, verzoeken wij u dit te melden.

De rekening

Voor een door ons uitgevoerde behandeling sturen wij u nooit rechtstreeks een rekening. U ontvangt een rekening van een externe partij aan wie wij de facturering hebben uitbesteed.