Trekken

Als een tand of kies erg beschadigd is, erg scheef zit of niet goed past, kan trekken noodzakelijk zijn. In de meeste gevallen krijgt u dan een plaatselijke verdoving voor het gebied rond de tand/kies of een hele kaak. Dan wordt de tand of kies losgewrikt en getrokken. Eventueel wordt de wond gehecht met hechtgaren dat vanzelf verdwijnt. Als u pijn voelt nadat de verdoving is uitgewerkt, kunt u een pijnstiller als paracetamol nemen. Na de behandeling kunt u eventueel last krijgen van wat koorts, enige zwelling, nabloeding of een ontsteking. Overleg met uw tandarts wat u dan moet doen. Let op: blijf nooit te lang lopen met kiespijn, want een forse ontsteking kan remmend werken op de effectiviteit van de verdoving. Als u anti-stollingsmiddelen gebruikt of hartklachten hebt, zijn er extra voorzorgsmaatregelen nodig voor het trekken van tanden of kiezen.