Brug

Bruggen vervangen één of meer ontbrekende kiezen of tanden en gaan ongeveer 10 à 15 jaar mee. Een brug bestaat uit een kunsttand of -kies met een bevestiging aan naastgelegen kiezen of tanden. Een gewone brug rust op de kiezen/tanden links en rechts van de open ruimte. Een vrij-eindigende brug zit maar aan één kant vast. Bij beide vormen worden de kiezen of tanden, die als steunpunt dienen, deels rondom afgeslepen. Op de kies of tand wordt een kies-/tandvormig kapje vastgelijmd. Hieraan zit de kunsttand, die op deze manier stevig vast komt te zitten aan de naastgelegen kiezen of tanden. Voor voortanden wordt vaak de zogenoemde etsbrug gebruikt. De kunsttand wordt dan met metalen of glasvezelversterkte kunsthars vleugels aan de buurtanden vastgelijmd.

Bridge_from_dental_porcelain